Ślub

CUDZOZIEMCY BIORĄCY ŚLUB NA TERENIE POLSKI

Cudzoziemcy zamierzający zawrzeć związek małżeński w Polsce powinni złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego następujące dokumenty:

– paszport, inny dowód poświadczający posiadanie obcego obywatelstwa,

– Pełen akt urodzenia (z tłumaczeniem przysięgłym na język polski)

– Zaświadczenie o braku przeszkód w małżeństwie (z tłumaczeniem przysięgłym na język polski)

(Pełen akt urodzenia powinien być zalegalizowany w konsulacie, zaś akt nr

I przeszkoda powinna być najpierw poświadczona przez Foreign and Commonwealth Office

(Urząd Legalizacji, Urząd Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów

Budynek Old Admiralty, Whitehall, Londyn SW1A 2LG, tel. 020 7008 1111

a następnie zalegalizowane przez Konsulat RP.

Opłata konsularna wynosi 20 GBP za dokument.

– List poświadczający – formularz dostępny w Konsulacie RP.

To powinno być wypełnione i podpisane. Twój podpis powinien być potwierdzony przez Konsulat, wymagana jest Twoja obecność i paszport; opłata wynosi 20 GBP.

– jeśli dotyczy, Twoje orzeczenie Rozwodowe, najpierw poświadczone przez FCO, powinno zostać zalegalizowane przez Konsulat RP, opłata wynosi 20, -GBP (plus jego uwierzytelnione tłumaczenie na język polski)

Opłata ekspresowa wynosi 17 GBP, opłata pocztowa 4 GBP, opłata za poświadczenie tłumaczenia 10 GBP za stronę.

Proszę wziąć pod uwagę:

Zarówno Certyfikat odnośnie braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, jak i poświadczenie wiarygodności są ważne 3 miesiące od daty wystawienia. Data Twojego ślubu nie może zostać ustalona wcześniej niż 30 dni po złożeniu dokumentów do Polski i Urzędu Stanu Cywilnego.

Obywatel brytyjski powinien powiadomić  Wydział Konsularny Ambasady Brytyjskiej w Polsce o tym, że zamierza zawrzeć związek małżeński w Polsce. Konsulat Brytyjski może wydać obywatelom brytyjskim, którzy przebywali w Polsce ponad 21 dni CERTYFIKAT BRAKU IMPEDIMENTÓW zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Obywatele brytyjscy, którzy już uzyskali ten dokument, powinni również skontaktować się z Ambasadą Brytyjską w Warszawie. 

Obie strony zamierzające zawrzeć związek małżeński w Polsce mogą również uzyskać dodatkowe informacje na temat formalności związanych z rozliczeniem małżonka w Wielkiej Brytanii.