Obcokrajowiec

Cudzoziemiec ubiegający się o określone miejsce zamieszkania w Polsce powinien złożyć:

  1. Kwestionariusz aplikacyjny wypełniony w języku polskim;
  2. 4 zdjęcia;
  3. Życiorys przygotowany w języku polskim;
  4. Akt małżeństwa (w przypadku małżeństwa z obywatelem polskim)
  5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
  6. Rejestr karny policji;
  7. Zaproszenie od krewnego z Polski. Zaproszenie powinno zostać wpisane do rejestru zaproszeń w Oddziale Okręgowym;
  8. Dokumenty potwierdzające źródła dochodu lub własne środki finansowe i ich wysokość;
  9. Ważny paszport;

Przy składaniu wniosku o zezwolenie pobierana jest opłata w wysokości £ (*) plus kolejne £ (*) po wydaniu zezwolenia.