Paszport & Obywatel

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego w Londynie składa się z: Anglii,

Walia, Irlandia Północna, Wyspy Normandzkie, Wyspa Man, Gibraltar i Bahamy. Okręg konsularny Konsulatu Generalnego w Edynburgu obejmuje pozostałą część Wielkiej Brytanii.

Paszport i obywatelstwo

Wydawanie paszportów. Nabycie, potwierdzenie i zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Pomoc prawna i ochrona konsularna

Pomoc obywatelom polskim w zakresie roszczeń majątkowych.

Informacje o prawie polskim i istniejących umowach dwustronnych między Polską

i Wielkiej Brytanii. 

Ochrona obywateli polskich. 

Pomoc dla polskich sądów i notariuszy. 

Pomoc prawna dla obywateli polskich aresztowanych, aresztowanych lub pozbawionych wolności. 

Certyfikaty. 

Problemy z wysyłką.

Tłumaczenia i legalizacja dokumentów. 

Wizy.

Stowarzyszenia i organizacje charytatywne.

Pomoc organizacjom polonijnym w zakresie instytucji i firm w Polsce. 

Korona. 

Rejestr polskich miejsc narodowych

Informacje o kursach językowych.